Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη)

 
Ο δικηγόρος Ηλίας Τασόπουλος χειρίζεται, επίσης, υποθέσεις του Νόμου Κατσέλη, δηλαδή αιτήσεις ιδιωτών περί υπαγωγής τους στον νόμο για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, παρέχοντας πλήρη συνδρομή σε όλη τη διαδικασία, δηλαδή από την μελέτη της συγκεκριμένης υπόθεσης και του κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στον νόμο αυτό, τις προεκτάσεις και τις συνέπειες της τυχόν υποβολής αίτησης γι’ αυτήν, την σύνταξη και κατάθεση της αίτησης, τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής για την προστασία της κύριας κατοικίας και τον καθορισμό των ελάχιστων καταβολών και, τέλος, την ίδια τη συζήτηση της αίτησης στο Δικαστήριο.

Ιδίως από 1-1-2016 ισχύει πλέον το νέο καθεστώς προστασίας της κύριας κατοικίας, που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής για εκείνους που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού, ενώ, πλέον, παρέχεται προστασία και έναντι του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Συνεπώς, ο δικηγόρος είναι απολύτως απαραίτητος, όχι μόνο για την διαχείριση των δικαστικών ενεργειών, αλλά και για την σωστή συμβουλή και γνώμη προς τον ενδιαφερόμενο πριν από κάθε ενέργειά του.

Ο δικηγόρος Τασόπουλος χειρίζεται προσωπικά τέτοιες ευαίσθητες υποθέσεις, που χρειάζονται εξήγηση και ανάλυση της διαδικασίας και των απαιτήσεών της και ιδιαίτερη κατανόηση απέναντι στους πελάτες-εντολείς.