Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος Ηλίας Τασόπουλος
Δικηγορικό Γραφείο στην Αγία Παρασκευή

 
Η γνώση, τόλμη και λύση.
 
Το Δικηγορικό Γραφείο - ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ αποτελεί προσωπικό δικηγορικό γραφείο του δικηγόρου & νομικού συμβούλου Ηλία Ν. Τασόπουλου, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω και βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων 452 (στάση ΙΚΑ, στην άνοδο της Μεσογείων, μετά την ΕΡΤ).

Το δικηγορικό γραφείο εξυπηρετεί ιδιωτική και εταιρική πελατεία, ασκώντας μάχιμη αλλά και προληπτική δικηγορία και νομική συμβουλευτική, με στόχο την εύρεση της πιο συμφέρουσας, οικονομικά ανεκτής και αποτελεσματικής στρατηγικής και τελικά λύσης για τον κάθε πελάτη-εντολέα του σε συνεννόηση με τον τελευταίο, κατόπιν εκτενούς και απλουστευμένης ενημέρωσής του.

Στόχος και διακριτικό γνώρισμα του Δικηγορικού Γραφείου Ηλία Τασόπουλου είναι η γνώση, να γίνεται τόλμη και λύση.

Ακολουθώντας προσωπικό χειρισμό στις υποθέσεις του και άμεση, φιλική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση προς τους πελάτες του και υπεύθυνη και αναλυτική επικοινωνία μαζί τους, ο δικηγόρος Ηλίας Τασόπουλος ειδικεύεται με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, διαθέτοντας μακρόχρονη (20ετή) και πολύπλευρη εμπειρία, άριστη νομική κατάρτιση, διαρκή επιμόρφωση και αποδεδειγμένη ικανότητα χειρισμού και επίλυσης δυσχερών ζητημάτων.

Οι υποθέσεις που το γραφείο χειρίζεται αφορούν, μεταξύ άλλων, θέματα αστικού δικαίου (όπως μισθώσεις, κληρονομικά, ακίνητα, κοινόχρηστα και διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών πολυκατοικίας, οικογενειακά, διαζύγια, διατροφή και επικοινωνία τέκνων, δικαστική συμπαράσταση, προσβολή προσωπικότητας, αποζημιώσεις, κλπ.), διαγωνισμών δημοσίου και δημοσίων συμβάσεων (νομικές συμβουλές για την υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς, προδικαστικές προσφυγές, ενστάσεις, θέματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων κλπ.), εργατικού δικαίου (διαφορές από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασία, δεδουλευμένες αποδοχές, απολύσεις, βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας κλπ.), εμπορικού δικαίου (συμβάσεις συνεργασίας-διανομής, εταιρείες, κλπ.), ποινικού δικαίου (οικονομικά εγκλήματα, δυσφήμιση, ψευδορκία κλπ.), καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εκτενής συνεργασία με εταιρείες ανάπτυξης αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων και έργων ΑΠΕ).

Στα 20 και πλέον χρόνια δικηγορικής εμπειρίας ο δικηγόρος Ηλίας Τασόπουλος έχει αντιμετωπίσει πολλές ασυνήθεις και πολύπλοκες υποθέσεις, που κατέληξαν σε εύστοχες λύσεις και ικανοποίησαν τους πελάτες.

Το δικηγορικό γραφείο βρίσκεται ακριβώς μπροστά σε στάση αστικής συγκοινωνίας που εξυπηρετείται από το Μετρό. Προς διευκόλυνση και σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρέχεται, ανάλογα με την περίσταση, και η δυνατότητα για ραντεβού σε συνεργαζόμενο γραφείο στο κέντρο της Αθήνας.

Είμαι στην διάθεσή σας για μία πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για το θέμα που σας απασχολεί.
Ηλίας Τασόπουλος