Υπηρεσίες Δικηγορικού Γραφείου Ηλία Τασόπουλου στην Αγία Παρασκευή

 
Εργατικό δίκαιο (καταγγελία – δεδουλευμένα – βλαπτική μεταβολή όρων εργασίας κλπ.).

Αστικό δίκαιο (ακίνητα – μισθώσεις – θέματα γειτονικού δικαίου και οροφοκτησίας – κληρονομικά – αποζημιώσεις - δίκαιο του καταναλωτή – οικογενειακά – αυτοκίνητα – συμβιβαστική επίλυση διαφορών)

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη)

Ποινικά
(οικονομικά εγκλήματα κλπ.)

Οικογενειακό δίκαιο (διαζύγια - διατροφή - επιμέλεια - μετοίκηση - ρύθμιση περιουσιακών)

Πνευματική ιδιοκτησία και Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων (Νομικός Σύμβουλος στην εταιρεία παροχής πληροφοριών ενεργειακού τομέα, προβολής & ενημέρωσης μέσω διαδικτύου «ENERGY REGISTER A.E.»)

Εμπορικό δίκαιο (συστάσεις εταιρειών με επιλογή κατάλληλου τύπου – συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, μεσιτείας και ανάπτυξης-ασφαλιστικό δίκαιο-βιομηχανική ιδιοκτησία, σήματα, αθέμιτος ανταγωνισμός – διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων - πτωχευτικό δίκαιο).

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) – Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών – Θέματα ΕΟΦ (νομική συμβουλευτική σε αδειοδοτήσεις Κ.Υ.Ε.-δικαστική προστασία στα παραπάνω θέματα) (Δικηγόρος του νομικού δικτύου του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (Πανελλήνιου Συνδέσμου Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης / Συνεργαζόμενος με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών εργαστηρίου, νομοχημείας, αναλύσεων και διαχείρισης ποιότητας «HELLASCHEM». / Συνεργαζόμενος με την εταιρεία αδειοδοτήσεων, εκπαίδευσης προσωπικού, HACCP&ISO “Shop Support” (υπηρεσίες υγιεινολόγου ΤΕ-επόπτη δημόσιας υγείας).

Κρατικές Προμήθειες (Νομικός Σύμβουλος στην εταιρεία ιατρικών αναλώσιμων υλικών «Ε&Ε ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.»)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά) (Νομικός Σύμβουλος στην εταιρεία ανάπτυξης αιολικών πάρκων «AIRENERGY A.E.» και στην ειδικευμένη σε φωτοβολταϊκά έργα εταιρεία «ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε.»)

Ιατρικός Τουρισμός
(Νομικός Σύμβουλος στην εταιρεία τουρισμού, δημοσίων σχέσεων και παρόχου υπηρεσιών medical facilitator εταιρεία «Τ&Τ EXECUTIVE A.E.»)

Θέματα φορολογικού δικαίου
(πρόστιμα, κ.λπ.).

Επικυρώσεις
& μεταφράσεις δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων.

Εξωτερική συνεργασία
με το δικηγορικό γραφείο του Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου, κ. Μελέτιου Μουστάκα: δυνατότητα συνδρομής, με παρακολούθηση, συντονισμό ή και συγχειρισμό, σε θέματα πολεοδομικά, δημοσιοϋπαλληλικά, φορολογικά και λοιπά θέματα διοικητικού δικαίου και προστασίας του πολίτη.