Οικογενειακό δίκαιο (Διαζύγια, Διατροφή, Συνεπιμέλεια κλπ.):

 
Το δικηγορικό γραφείο Τασόπουλου χειρίζεται υποθέσεις διαζυγίων (συναινετικού ή με αγωγή, δηλ. κατ’ αντιδικία), διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνων, μετοίκησης συζύγου από την οικογενειακή κατοικία, αλλά και ρύθμισης περιουσιακών σχέσεων μεταξύ των συζύγων (αξιώσεις συμμετοχής στα αποκτήματα, περιουσιακές διευθετήσεις κλπ).

Ιδίως όσον αφορά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, ο δικηγόρος Τασόπουλος αναλαμβάνει με προσωπικό, υπεύθυνο και αντικειμενικό χειρισμό και με εκτενή συζήτηση και ανάλυση όλων των αναγκών και επιθυμιών μεταξύ των μερών την πλήρη διαδικασία έκδοσής συναινετικού διαζυγίου και για τους δύο συζύγους, εάν αυτό είναι δυνατό, προς αποφυγή εξόδων τους, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί η πλέον δίκαιη, ειλικρινής, αξιόπιστη και σύμφωνη με τις αληθείς ανάγκες των μερών συμφωνία μεταξύ τους.

Επίσης, παρέχεται συμβουλή και δικαστική αρωγή σε κάθε είδους δικαστικές διενέξεις μεταξύ των συζύγων, εφόσον έχει εξαντληθεί ή δεν ενδείκνυται τυχόν εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

Χάρη στον προσωπικό και έμπιστο χειρισμό του δικηγόρου, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και συμβουλής, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που υπαγορεύει η ιδιαιτερότητα κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης.