Ασφαλιστικό δίκαιο - Αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες (Ασφάλειες Ζωής, Πυρός κλπ. – Καταγγελία ασφαλιστηρίου – Εξαιρέσεις κάλυψης κλπ.):

 
Το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου έχει γνώση και εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων, δικαστικών (αγωγών) και εξωδικαστικών, σχετικά με τη διεκδίκηση αποζημιώσεων, ασφαλισμάτων και λοιπών απαιτήσεων που οφείλονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε ασφαλισμένους, τόσο στον κλάδο υγείας και περίθαλψης (ασφάλιση προσώπων, ζωής, ατυχημάτων και ασθενειών), όσο και στον κλάδο ζημιών (ασφάλιση πυρός, αστικής ευθύνης κλπ).

Από τις δικαστικές υποθέσεις που ο δικηγόρος Τασόπουλος έχει χειρισθεί ο ίδιος, με δική του επιμέλεια και προσωπικό χειρισμό, αναφέρονται, ενδεικτικά, οι περιπτώσεις της διεκδίκησης υψηλού ποσού ασφαλίσματος οφειλόμενου σε ασφαλισμένο από ασφαλιστική εταιρεία βάσει συμβολαίου ασφάλισης πυρός, η περίπτωση της άρνησης ασφαλιστικής εταιρείας να καταβάλει ασφάλισμα για νοσήλια ασφαλισμένου της βάσει ερμηνείας όρου του συμβολαίου της περί εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και η περίπτωση της αντίκρουσης αγωγής ασφαλιστικής εταιρείας κατά πρακτορείου ασφαλειών για ασφάλιστρα ήδη ακυρωθέντων συμβολαίων.

Σε συνεργασία, όπου απαιτείται, ακόμη και με εξωτερικούς συνεργάτες της ασφαλιστικής αγοράς και με ενημέρωση από πηγές διαρκούς νομικής πληροφόρησης για τις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, το δικηγορικό γραφείο Τασόπουλου είναι σε θέση να αντιμετωπίζει διαφωνίες και αντεγκλήσεις μεταξύ ασφαλισμένων και ασφαλιστικών εταιρειών, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής και οικονομικότερης λύσης, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον πελάτη-εντολέα του δικηγόρου.