Ακίνητα - Μισθώσεις (ιδίως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατοικιών κ.λπ.)

 

Μισθώσεις:

 
Ο δικηγόρος είναι απαραίτητος κατά την σύναψη οποιασδήποτε μίσθωσης, είτε επαγγελματικής (εμπορικής), είτε κατοικίας, ιδίως κατά την παρούσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, κατά την οποία κανένας δεν επιθυμεί την δικαστική οδό για τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με σωστή πρόληψη, κατανόηση, ερμηνεία των αναγκών, εντοπισμό των κινδύνων και σύναψη κατάλληλου ιδιωτικού συμφωνητικού.

Ιδίως στον τομέα των εμπορικών (επαγγελματικών) μισθώσεων, με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο καθεστώς των μισθώσεων αυτών, παλαιών και νέων (δηλ. εκείνων που συνάπτονται από 28-02-2014 και μετά), έχει ιδιαίτερη πια σημασία η συμβολή και σωστή καθοδήγηση του δικηγόρου στην πρόληψη και αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που γεννώνται κατά την σύναψη μίας μίσθωσης καταστήματος, γραφείων κλπ, δεδομένου ότι πρωτεύον ρόλο επιτελεί πλέον το ίδιο το κείμενο της συμφωνίας που καλό είναι, όπως γίνεται αντιληπτό, να συντάσσει και να επιμελείται ή ενδεχομένως και να διαπραγματεύεται ένας δικηγόρος, πλέον ειδικός σε θέματα ακινήτων και επαγγελματικών (εμπορικών) μισθώσεων.

Το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου διαθέτει εμπειρία και γνώση (βλ. και σχετικό άρθρο μας για τις αλλαγές στις εμπορικές μισθώσεις: http://blog.vrisko.gr/blog/2014/iounios/nees-emporikes-epaggelmatikes-misthoseis) και μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά και να προστατεύσει εκείνους που αντιλαμβάνονται ότι η σωστή κατάρτιση ενός ειδικού συμφωνητικού μίσθωσης με κατάλληλο νομικό σύμβουλο δεν είναι περιττή πολυτέλεια ή απώλεια χρόνου και χρήματος, αλλά είναι απολύτως αναγκαία στην περίπτωση της έναρξης μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντί της καταφυγής σε ένα τυποποιημένο έντυπο τέτοιας μίσθωσης, όπως δυστυχώς πολλές φορές γίνεται.

Ειδικά στην περίπτωση της έναρξης λειτουργίας ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια, εστιατόριο, αναψυκτήριο κλπ), ο δικηγόρος Τασόπουλος διαθέτει τις επιπλέον εκείνες γνώσεις και την εμπειρία που πρέπει να διαθέτει ένας δικηγόρος για την συγκεκριμένη αυτή κατηγορία επαγγελματικής-επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς εμπλέκονται σε αυτήν ζητήματα αδείας, ειδικών προδιαγραφών και απαιτήσεων χώρου, εκπομπών, εξοπλισμού κ.λπ. Ο δικηγόρος Τασόπουλος έχει χειρισθεί τέτοιες μισθώσεις και μπορεί να βοηθήσει, σε συνεργασία και με εξειδικευμένη υγιεινολόγο της απόλυτης εμπιστοσύνης και εξαιρετικής συνέργειας με τον δικηγόρο, στην αντιμετώπιση και πρόληψη τέτοιων ιδιαίτερων επιλογών, που μπορεί και ο ίδιος ακόμη ο επιχειρηματίας να μη γνωρίζει.
 

Αγοραπωλησίες ακινήτων – Έλεγχος τίτλων – Διενέξεις – Διόρθωση προδήλου σφάλματος - Κτηματολόγιο:

 
Το δικηγορικό γραφείο Τασόπουλου παρέχει γρήγορη και βέβαιη νομική βοήθεια σε οποιαδήποτε αγοραπωλησία ακινήτων, διενεργώντας άμεσο έλεγχο και επανέλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας και τυχόν βαρών ακινήτων για την ολοκλήρωση μιας ασφαλούς συναλλαγής. Συνιστάται, επίσης, η βοήθεια του δικηγόρου και κατά την διαπραγμάτευση και σύναψη του σχετικού συμβολαίου, εν όψει και των κινδύνων που εμπλέκονται και της αξίας της επένδυσης για κάθε μέρος.

Ο δικηγόρος Τασόπουλος έχει βοηθήσει πελάτες του ακόμη και στην ανώμαλη εξέλιξη αγοραπωλησίας ακινήτων, επιτυγχάνοντας την πιο γρήγορη, αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρή δικαστική ενέργεια που επιφέρει την ομαλή λύση της διαφοράς.

Ο δικηγόρος Τασόπουλος διαθέτει, επίσης, εμπειρία και στην διαδικασία διόρθωσης προδήλου σφάλματος σε κτηματολογικές εγγραφές («αγνώστου ιδιοκτήτη» κ.λπ.), ενώ πρόσφατα έχει αναλάβει καθήκοντα ως Πρόεδρος Επιτροπής Ενστάσεων σε υπό κτηματογράφηση περιοχές της Αττικής.