Διαβάστε σχετικά άρθρα από τον Δικηγόρο Ηλία Τασόπουλο στην Αγία Παρασκευή

 
Συμφωνία Κοινής Επιμέλειας (Συνεπιμέλεια)
 
Το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και χαρά έχει να παρουσιάσει προσφάτως στο ενεργητικό του την επίτευξη, κατάρτιση και συνυπογραφή συμφωνητικού κοινής επιμέλειας (συνεπιμέλειας) μεταξύ γονέων και εν διαστάσει συζύγων, σχετικά με την ανατροφή του μικρής ηλικίας ανήλικου παιδιού τους μέχρι την ενηλικίωσή του.

Χάριν στην προσωπική και επαγγελματική καθοδήγηση και συμβολή του δικηγορικού μας γραφείου και, ασφαλώς και κατά κύριο λόγο, χάριν στην αποφασιστικότητα και την τόλμη των ίδιων των ενδιαφερομένων γονέων, κατέστη δυνατό να συναφθεί συμφωνία συνεπιμέλειας, η οποία είναι μία απολύτως νομικά έγκυρη και δυνατή υπό το ισχύον δίκαιο σύμβαση, που, μάλιστα, ήδη δρομολογείται να κατοχυρωθεί και νομοθετικά.

Συνεπιμέλεια ή από κοινού επιμέλεια δεν σημαίνει ότι ο πατέρας έχει περισσότερα δικαιώματα από τη μητέρα ή ότι είναι και αυτός μητέρα και, ασφαλώς, δεν σημαίνει ότι την επιμέλεια την έχει και την ασκεί μόνο ο πατέρας. Σημαίνει ότι την επιμέλεια και την ανατροφή του παιδιού την έχουν και την ασκούν και οι δύο γονείς από κοινού όπως οι ίδιοι ελεύθερα θα το καθορίσουν. Σημαίνει ότι παραμένουν από κοινού γονείς και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα όπως και πριν το διαζύγιο ή την διακοπή της έγγαμης συμβίωσής τους και ότι είναι από κοινού συνυπεύθυνοι και συνυπόχρεοι για την ανατροφή του παιδιού τους. Σημαίνει ότι, λ.χ. όταν το παιδί έχει ένα πρόβλημα, και οι δύο γονείς θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτό. Το τί ακριβώς θα αποφασίζουν από κοινού ή ποιες ειδικότερες υποχρεώσεις θα έχει ο καθένας τους αποτελεί αντικείμενο της ειδικότερης μεταξύ τους συμφωνίας συνεπιμέλειας που οι ίδιοι ελεύθερα θα καθορίσουν. Συνεπιμέλεια σημαίνει, επίσης, ότι το παιδί θα περνάει χρόνο και με τους δύο γονείς του όπως οι ίδιοι ελεύθερα θα το καθορίσουν.

Με το σύμφωνο συνεπιμέλειας εξυπηρετείται διαρκώς το αληθές συμφέρον του τέκνου, καθόσον αποτελεί το μοναδικό τρόπο να συνεχίζει να υπάρχει η δυνατότητα για μία ισόρροπη και αρμονική ανατροφή ενός τέκνου από δύο ανθρώπους, οι οποίοι, παρά τις όποιες διαφορές στην μεταξύ τους σχέση, ήταν, είναι και θα παραμένουν πάντα με τον τρόπο αυτό ΓΟΝΕΙΣ, δηλαδή αρωγός ο ένας του άλλου και συνυπεύθυνοι για το παιδί τους με ουσιαστική συμμετοχή τους στη ζωή του και με αλληλοβοήθεια του ενός προς τον άλλον, με βάση όχι τις αποφάσεις τρίτων γι’ αυτούς, αλλά με βάση τις δικές τους επιλογές και τις πραγματικές δυνατότητές τους.

Ειδικότερα, η Συμφωνία Κοινής Επιμέλειας, τον θεσμό της οποίας το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου πρεσβεύει και προσπαθεί κάθε φορά να επιτύχει κατά τον εκ μέρους του χειρισμό υποθέσεων οικογενειακού δικαίου, στο μέτρο βεβαίως που επιτρέπουν οι συνθήκες, με προφανή στόχο την αποφυγή της πολύχρονης, ψυχοφθόρας, και δαπανηρής αντιδικίας, εκτιμούμε ότι παρέχει τις εξής, μεταξύ άλλων, πολύτιμες δυνατότητες:

  • Κατάργηση του μοντέλου της μονογονεϊκής επιμέλειας, που αδιαμφισβήτητα αποτελεί σύστημα ανατροφής παιδιού που είναι βλαπτικό και ήδη ξεπερασμένο από επιστημονική άποψη αλλά και διεθνώς σε νομοθετικό επίπεδο, καθόσον είναι κοινή και αποδεδειγμένη παραδοχή ότι το παιδί μεγαλώνει καλύτερα και με τους δύο γονείς του από κοινού.
  • Ουσιαστική συμμετοχή του κάθε γονέα στις δαπάνες ανατροφής του παιδιού του: Καθίσταται δυνατή η καλόπιστη και πλέον ευέλικτη και ρεαλιστική ρύθμιση της διατροφής του τέκνου, ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα και οι δυσχέρειες που συνεπάγεται ο εξαναγκαστικός κατόπιν δικαστικής απόφασης καθορισμός ενός σταθερού χρηματικού ποσού μη ανάλογου πάντα προς τις πραγματικές ανάγκες του τέκνου και με ανάγκη δικαστικού επανακαθορισμού του στο μέλλον. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, με το σύμφωνο κοινής επιμέλειας η διατροφή του τέκνου ρυθμίζεται καλύτερα και πιο δίκαια και για τους δύο γονείς.
  • Διατήρηση άρρηκτης της γονεϊκής σχέσης και του γονεϊκού δεσμού με το τέκνο:Ο κάθε γονέας αναπόδραστα επιτελεί τον δικό του ρόλο στη ζωή του τέκνου, είτε ως μητέρα είτε ως πατέρας. Με το σύμφωνο κοινής επιμέλειας επιτυγχάνεται η διατήρηση του ρόλου αυτού από τον κάθε γονέα αντί της εξαναγκαστικής κατ’ αποτέλεσμα διαστρέβλωσής του. Ταυτόχρονα, οι γονείς-πρώην σύζυγοι ή ακόμη και οι εν διαστάσει σύζυγοι (αφού η συμφωνία κοινής επιμέλειας μπορεί να συναφθεί και σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης) δεν μετατρέπονται σε εχθρούς και αντιδίκους, αλλά διατηρούν τη δυνατότητα συνεννόησης και επικοινωνίας.
  • Μεγαλύτερη ελευθερία και άνεση για τους γονείς στην νέα τους ζωή:Με τη συμφωνία συνεπιμέλειας οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να εξελίξουν τη ζωή τους καλύτερα και πιο άνετα, μοιράζοντας τόσο τις ευθύνες όσο και τον χρόνο διαβίωσης του τέκνου μαζί τους, χωρίς ο χρόνος αυτός να περιορίζεται αναγκαστικά σε Σαββατοκύριακα ή σε κάποιες ώρες ενδιαμέσως της εβδομάδος. Ταυτόχρονα, οι γονείς είναι αποφασισμένοι να κάνουν υποχωρήσεις και διατεθειμένοι να βρίσκουν λύσεις για να βοηθούν ο ένας τον άλλον στην από εδώ και πέρα νέα πορεία τους.

Το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου έχει τη διάθεση και μπορεί να προσφέρει ειλικρινή, καλόπιστη και αποτελεσματική καθοδήγηση, ενημέρωση και υποστήριξη, με στόχο την πλήρη κατανόηση και υιοθέτηση της συνεπιμέλειας ως του πλέον αποτελεσματικού, πολιτισμένου και ευεργετικού για το παιδί τρόπου ανατροφής του.

 
 
 
Τα δικαιώματα των ζώων, υποχρεώσεις των ανθρώπων: Ζώα συντροφιάς - Τι πρέπει να κάνω, τι δικαιούμαι, τι να προσέχω!
 
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 
Δημιουργική απασχόληση παιδιών
 
Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα