Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών (κοινόχρηστα, επισκευές, ζημίες κ.λπ.)

 
Ο δικηγόρος Τασόπουλος έχει επιτυχώς χειρισθεί υποθέσεις αποζημίωσης ιδιοκτητών οροφοκτησίας (πολυκατοικίας) για ζημίες σε διαμερίσματά τους από άλλες ιδιοκτησίες ή κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής.

Ο δικηγόρος χειρίζεται, επίσης, υποθέσεις αναζήτησης κοινοχρήστων δαπανών για λογαριασμό της διαχείρισης της πολυκατοικίας, καθώς και άλλες διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών, φροντίζοντας να διατηρεί τα έξοδα κάθε υπόθεσης σε αναλογία με το μέγεθος της διεκδικούμενης απαίτησης και, κυρίως, με τον πλέον φιλικό και συμβιβαστικό μεταξύ των μερών χειρισμό, εν όψει της διαρκούς γειτονίας τους.

Σύντομα το δικηγορικό γραφείο Τασόπουλου πρόκειται να ξεκινήσει συνεργασία με εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων δαπανών πολυκατοικιών, με σκοπό την παροχή νομικής κάλυψης στη διαχείριση των πολυκατοικιών για θέματα των αρμοδιοτήτων τους.