Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών (κοινόχρηστα, parking, επισκευές, διαχείριση, αυτονόμηση θέρμανσης, παραβάσεις Κανονισμού και αυθαιρεσίες κλπ.)

 
Ο δικηγόρος Ηλίας Τασόπουλος έχει επιτυχώς χειρισθεί υποθέσεις αποζημίωσης ιδιοκτητών οροφοκτησίας (πολυκατοικίας) για ζημίες σε διαμερίσματά τους από άλλες ιδιοκτησίες ή κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής και συνεχίζει να χειρίζεται με ιδιαίτερη συχνότητα υποθέσεις κοινόχρηστων χώρων οριζοντίου ιδιοκτησίας, καθορισμού κοινοχρήστων δαπανών, θέματα διαχείρισης πολυκατοικίας, θέσεις parking και όλως πρόσφατα και, μάλιστα, με ιδιαίτερη πλέον εξειδίκευση θέματα συνδέσεων Φυσικού Αερίου και αυτονόμησης θέρμανσης σε οριζόντιες ιδιοκτησίες πολυκατοικίας.

Το δικηγορικό γραφείο Τασόπουλου χειρίζεται, επίσης, υποθέσεις διεκδίκησης οφειλών από κοινόχρηστες δαπάνες, καθώς και άλλες διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών, φροντίζοντας να διατηρεί τα έξοδα κάθε υπόθεσης σε αναλογία με το μέγεθος της διεκδικούμενης απαίτησης και, κυρίως, με τον πλέον φιλικό και συμβιβαστικό μεταξύ των μερών χειρισμό, εν όψει της διαρκούς γειτονίας τους.

Μία ακόμη ιδιαίτερη κατηγορία υποθέσεων, τις οποίες επίσης χειρίζεται το δικηγορικό γραφείο σε συνεργασία με εξειδικευμένους μηχανικούς είναι εκείνη της αντιμετώπισης πολεοδομικών αυθαιρεσιών ή παραβάσεων του Κανονισμού της πολυκατοικίας (αλλαγή χρήσης οριζοντίων ιδιοκτησιών, πολεοδομικές αυθαιρεσίες, παράνομες θέσεις στάθμευσης-parking, κατάληψη κοινόχρηστων χώρων κλπ.).